Tag Archives: media

Jurnalistikanın cəmiyyətdə rolu

Hazırda sənaye dövrünün informasiya texnologiyaları əsri ilə əvəzlənməsi prosesi gedir. Həmin hadisənin əsas fəaliyyət mexanizmi isə jurnalistikadır. Bu sahəni böyük bir təşkilata bənzədə bilərik. O universallığı ilə müxtəlif peşə və sənət nümayəndələrini özündə birləşdirir. Jurnalistika müştərək fəaliyyət nəticəsində inşa edilir. Heç təsadüfi deyil ki, onu “Dördüncü hakimiyyət” adlandırırıq. Bu sahə müxtəlif idarəetmə sistemləri üzərində nəzarətə sahibdir. Beləcə hakimiyyətin bütün strukturlarına daxil ola bilir.

Continue reading Jurnalistikanın cəmiyyətdə rolu

Advertisements