Tag Archives: economy

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Sənaye dövrünün əsasını iqtisadiyyat təşkil edir. İqtisadi təfəkkürün formalaşması qədim dövrlərdə başlayıb. Azərbaycanda da bu sahə əhəmiyyətli inkişaf yolu keçib. Ölkənin coğrafi-strateji mövqeyi, təbii sərvətləri, iqlimi, əhalinin əmək fəaliyyəti iqtisadi düşüncənin formalaşmasının əsas çəqamlarını təşkil edib.

Continue reading Azərbaycan iqtisadiyyatı

Advertisements