Tag Archives: books

Kitab

Deyirlər ki, çox oxuyan deyil, çox gəzən çox bilər. Bu fikir bəzən özünü doğrultsa da, bəzi hallarda tam əksi baş verir. Mütaliə etmək və gəzib-görmək kimi təcrübə qazandıran önəmli məqamları qarşı-qarşıya qoymaq əslində bir o qədər də məntiqli görünmür. Hər şeyin nəzəri olduğu kimi, praktik cəhətləri də vardır.

Continue reading Kitab

Advertisements